Bűnmegelőzési fórum 2020-03-09

Rendezvények

TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00006
„Rinya-menti gasztronómiai és kulturális marathon”

Beszámoló

Pályázó neve:            Lábod Község Önkormányzata
Pályázó címe:            7551. Lábod, Kossuth u. 57.
Rendezvény megnevezése: Bűnmegelőzési fórum
Rendezvény helyszíne:         Művelődési Ház Lábod, Kossuth u. 87.
Rendezvény időpontja:        2020.03.13.

 

Szöveges beszámoló:

Lassu István, a konzorcium elnöke köszönti a települési bűnmegelőzési fórumon megjelent képviselőket, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársait, az Iskola és az Óvoda Ifjúságvédelmi felelősét, a védőnőket, a rendőrség képviselőit, intézményvezetőket, a polgármestereket, a járási hivatal munkatársát. Elmondja, hogy a fórum célja elsősorban az ifjúsági korosztályt érintő bűnmegelőzési helyzet értékelése és a megtehető további intézkedések, együttműködések megfogalmazása. Vita indítónak röviden ismerteti Lábod község bűnügyi, bűnmegelőzési tevékenységgel kapcsolatos helyzetét és arra kéri a résztvevőket, hogy a maguk szakterületükön szerzett, ezzel kapcsolatos tapasztalataikat osszák meg egymással és a fórum szervezőivel. A rendőrkapitányság munkatársa ismerteti a témához kapcsolódó statisztikai számokat, melyek az ifjúsággal kapcsolatos tevékenységben enyhén csökkenő tendenciát mutatnak. A családsegítő szolgálat munkatársa szól a kialakult együttműködési formákról, melyeket hasznosnak és eredményesnek tart. A gyermekintézmények ifjúsági felelősei a hátrányos helyzetű gyermekek körében jellemző problémákról beszélnek, kérve a gyermekjóléti szolgálat együttműködését a továbbiakban is, mert az nagyban segítette a hiányzásokkal és a deviáns viselkedéssel kapcsolatos problémák megoldását is. Tapasztalataik szerint a szülői együttműködés hiánya az iskolai problémák megoldásának egyik legnagyobb gondja. Az iskolában jellemzően az agresszív magatartási és az igazolatlan hiányzások problémája jelentkezik. A kialakult együttműködési formákat a résztvevők jónak és jól működőnek tartják. Különösen a jelzőrendszer működését, mely segít a problémák időbeni felismerésében és együttműködésben történő megoldásában. Különösen hasznosnak bizonyultak a konkrét problémák megoldására összehívott esetmegbeszélések, ahol több érintett szervezet, hatóság közös együttműködésben egyeztette a probléma megoldási lehetőségeit. Összefoglalójában Lassu István a fórum vezetője konstruktívnak értékelte a fórumot, megköszönte a résztvevők véleményeit, javaslatait és a továbbra is ezt az együttműködést kérte.

Lábod, 2019. 03.13.

                                                                                                          Lassu István
                                                                                                         polgármester

Megszakítás