Civil fórum 2020-03-13

Rendezvények

TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00006
„Rinya-menti gasztronómiai és kulturális marathon”

Beszámoló

Pályázó neve:            Lábod Község Önkormányzata
Pályázó címe:            7551. Lábod, Kossuth u. 57.
Rendezvény megnevezése: Civil fórum
Rendezvény helyszíne:         Művelődési Ház Lábod, Kossuth u. 87.
Rendezvény időpontja:        2020.03.09.

 

Szöveges beszámoló:

Lassu István, Lábod Község polgármestere köszönti a kistérségi civil fórumon megjelent egyesületi elnököket, parancsnokokat egyesületi tagokat. A találkozóra a községek önkéntes tűzoltó egyesületeinek vezetői és tagjai kaptak meghívást melyekből a Lábodi-, Görgetegi-, Mikei-, Berzencei-, Segesdi-, Bolhási Önkéntes Tűzoltó Egyesületek és a Nagyatádi Hivatásos tűzoltóság képviselői jelentek meg. Lassu István polgármester tájékoztatót ad az egyesületek életével összefüggő pályázati tervekről, eseményekről. Elmondja, hogy az elmúlt időszakban megvalósítási szakaszba került a TOP 5.3.1.-jelű pályázat, melynek célja a térséghez, a településhez való kötődés-, a települések népességmegtartó erejének-erősítése, mely lehetőséget teremt színvonalas rendezvények lebonyolítására, melyhez kéri a civil szervezetek így a tűzoltó egyesületek segítségét. A fórum is e pályázat keretében valósul meg. Célja az önkormányzat és a civil egyesületek közötti párbeszéd, együttműködés erősítése. A civil szervezetek nagy jelentőségűek a települések életében. Több közös rendezvény szervezését, pályázati célok megvalósítását, a tagok szabadidejének kulturált, hasznos eltöltését szolgálják. Ismerteti a településen kialakult együttműködési formákat, javaslatot tesz a további együttműködésre, ismerteti a TOP 5.3.1 pályázat keretében megvalósításra tervezett további rendezvényeket, javaslatot kér a további együttműködés formáira.

Az egyesületek elnökei összefoglalják egyesületük 2019 évi tevékenységét. Elmondják, hogy közöttük az együttműködés formái, fórumai kialakultak, kinyilvánítják szándékukat a pályázat megvalósításában való együttműködésre, fontosnak tartva a térséghez való kötődés egyesületeken keresztül történő erősítését. Megköszönik ebben a Nagyatádi Hivatásos tűzoltóság és az önkormányzatok segítségét. Javaslatot tesznek az együttműködés konkrét tartalmára. Az egyesületek több tagja intéz kérdést a Lassu István polgármesterhez és mondja el a lezajlott rendezvények tapasztalatait. A fórum közös vacsorával zárul, melynek vendéglátója ez alkalommal a Lábodi Önkéntes Tűzoltó Egyesület.

 Lábod,  2020.03.09

                                                                                                          Lassu István

                                                                                                          polgármester

 

Megszakítás